8/19/2008

I'm just a tiny stardust ...

1 則留言:

匿名 說...

又係我"匿名人"
妳知唔知"星塵"這首歌很好聽(有日文同廣東話)仲有丫..天空夜景咁靚,都係有大大小小
的星塵在,大家先可以睇到咁靚嘅夜空!!

加油努力!!小小的星塵也可以變成大星塵,變了大星塵後可以再變成星球的!!千期睇小小小的星塵丫